Προσκοπικά Συστήματα

Στην Επαρχία Λεμεσού λειτουργούν 10 Προσκοπικά Συστήματα

16ο Σύστημα Ναυτοπροσκόπων Αγ. Νικολάου

Δυτικά Κοιμητηρίου Αγ. Νικολάου


Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut.

Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunmo incidunt.

27ο Σύστημα Ναυτοπροσκόπων Λεμεσού

Καρνάγιο Λεμεσού


Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut.

Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunmo incidunt.

50ο Σύστημα Αεροπροσκόπων Μέσα Γειτονιάς

Δρόμος Λεμεσού-Φασούλας


Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut.

Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunmo incidunt.

53ο Σύστημα Προσκόπων Αγ.Βαρνάβα

Μεσοβούνια, Γερμασόγεια


Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut.

Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunmo incidunt.

61ο Σύστημα Προσκόπων Λεμεσού

Έναντι Πυροσβεστικού Σταθμού Αγ. Ιωάννη


Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut.

Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunmo incidunt.

245ο Σύστημα Προσκόπων Ύψωνα

Αγ. Σιλάς, Υψωνας


Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut.

Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunmo incidunt.

253ο Σύστημα Προσκόπων Αγ. Ιωάννη

Περίβολος εκλ. Αγ. Ιωάννη


Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut.

Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunmo incidunt.

276ο Σύστημα Προσκόπων Τραχωνίου

Έναντι Cosmopolis


Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut.

Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunmo incidunt.

280ο Σύστημα Προσκόπων Επισκοπής

Δημοτικό Σχολείο Επισκοπής


Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut.

Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunmo incidunt.

289ο Σύστημα Αεροπροσκόπων Αγ. Φύκλας

Πλησίονω υπ.Τσιάρτα, Αγ. Φύλα


Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut.

Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunmo incidunt.